Länkar / Links

Här kan ni finna intressanta länkar till kanot-sidor. Vi försöker lägga
upp dem ämnesvis:

Here you may find interesting links to canoe associated pages. We will try to index them like this:


Föreningar / Associations:
WCHA - Wooden Canoe Heritage Association - stor am. träkanotförening med mycket länkar.
CRCA - kanadensiska motsvarigheten till WCHA / a Canadian canoe association
Shopping:
Track of the wolf - postorder för vapen, uteliv m m / outdoor life, weapons
Indianer / Indians:
Lakhota - siouxernas språk / language of the sioux indians
Målningar / Art
National Gallery of Arts, George Catlin, natur- och indianmålare, 1796-1872

Copyright © HMCC 2002