Harry Macfies kanottillverkning åren 1930-1932

(Nedtecknat på en brädvägg i kanotverkstaden)

…………bakom några gamla verktyg skymtar några svaga blyertsanteckningar. Med ivriga händer plockas verktygen bort ett efter ett. En ficklampa kommer fram efter en väntan som känns som evighet.

I ficklampans svaga sken uppenbarar sig svensk kanothistoria som den skrevs av ägaren till kanotverkstaden Ingeniör Harry Macfie. Samtliga kanoter vilka byggdes under åren 1931 och 1932 med uppgift om färdigställande och köpare finns nedtecknade på brädväggen framför oss. Allt detta som lärda i ämnet bara kunnat gissa sig till under åren fanns hela tiden här, på väggen i kanothuset, så självklart.

Så slutade artikeln i förra numret om upptäckten i Harrys kanotverkstad.
Nedan följer de anteckningar om tillverkningsår och leveranser till olika köpare, och vem vet kanske finns någon kvar hos den ursprunglige ägaren. Här finns möjlighet till detektivarbete för den nyfikne. Här bör också nämnas att tillverkningen startade ungefär 1927 och de flesta kanoter bör ha tillverkats mellan 1930 och 1935.

" 1930

11 st Jagare (kan ha varit kajak)

9 st Canada (Canadensare bredd 0,87 djup 0,30 längd 5.00

Förmodligen modeller vilka tillverkades före 1930

1931 No Köpare klar

Kanot 32 Widforss 21 jan

33 Verner Pettersson 31 jan

34 G von Schnider 17 feb

35 Widforss 7 mars

36 Sture Lindblad 24 mars

37 Widforss 9 juni

38 Widforss 23 juni

39 Nils Pousette 9 juli

40 Ernst Petri, Vänersborg 31 juli

41 Sten Bengtsson, Floda 25 aug

42 Renström, Rättvik 14 okt

1932 43 - 18 jan

44 CE Hulting, Nässjö 17 feb

45 - 25 feb

46 - 5 mars

    1. 1 april

48 Dir Borin 14 april

49 Dir J Tobiasson 20 maj

50 Bertil dalström, Fiskebäckskil 8 juni

51 Ing Apelberg, Kristinehamn 23 juni

52 - 12 juli

53 Tord Lundquist, Göteborg 9 aug

54 Raymond E Lindgren Göteborg 27 aug

55 Hans G Westerlund, Huddinge 15 sep

56 Kapten Torsten Orre, Göteborg 30 sep

57 - -

58 - -

59 - -

60 Pettersson, Skellefteå 20 nov

61 Stockholm 21 dec"

Här slutar anteckningarna på väggen, Kanske fortsatte Harry sina noteringar i någon bok över kanoter tillverkade efter 1932. När det gäller namnet Widforss så är det en stor jakt och sportaffär på Fredsgatan i Stockholm. Den finns fortfarande kavar men säljer knappast några Macfiekanoter idag. Intressant att notera är att både Hans G Westerlunds kanot och Torsten Orres kanot finns upptagna på listan över sålda kanoter året 1932.

Nu vet vi hur Harry märkte sina kanoter, han skrev med blyerts på undersidan av främre tvärträt. Det vore kul om alla som har en Macfiekanot tar en titt där och rapporterar till klubben så kan vi snart göra en ny lista över dagens ägare.

Mats rehnström

Copyright © HMCC 2002